INTRO

Ons consortium is een samenwerkingsverband van GGZ instellingen in de regio Zuid-West Nederland. Binnen ons consortium is een ruim aanbod van verdiepings- en keuzestagemogelijkheden, waarbinnen de Arts Assistent in Opleiding tot psychiater een boeiende invulling kan geven aan de in totaal 4,5 jaar durende opleiding.

Instellingen Consortium Psychiatricum Nederland Zuid West

delta

Delta is de oudste niet -academische opleiding Psychiatrie in Nederland. Veel collegae zijn bij ons opgeleid. Opleiden is dan ook wezenlijk verbonden met onze patiëntenzorg. De patiëntenzorg op Delta vindt plaats op vijf locaties.

Lees meer...
 

ggz wnb

GGZ WNB staat voor Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant, maar ook voor respect, aandacht en openheid. Geen abstracte begrippen, maar concrete uitgangspunten voor de zorg.

Lees meer...
 

erasmus mc

De opleiding tot psychiater kan voor een groot deel op de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC  gevolgd worden. De opleider is Prof. Dr. W.W. van den Broek, de plaatsvervangend opleider is Dr. T.K. Birkenhager.

Lees meer...
 

yulius

Yulius is een expertise organisatie in de regio Zuidwest-Nederland (met Dordrecht als centrum) dat zich richt op het bieden van geestelijke gezondheidszorg in iedere levensfase van patiënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen.

Lees meer...
 

ggz delfland

GGZ Delfland wil aios competentiegericht opleiden tot professionals die goed multidisciplinair kunnen samenwerken en patiëntgerichte zorg leveren waarbij medisch-psychiatrische, psychische en sociale aspecten van de geestelijke gezondheidszorg worden geïntegreerd.

Lees meer...
 

logo-parnassia

De opleiding psychiatrie van Parnassia Groep (PG) in de regio Rijnmond biedt de gehele opleiding tot psychiater, inclusief de aandachtsgebieden volwassenen en ouderen en er is een bovenregionaal georganiseerde opleiding in het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie.

Lees meer...